Vykoupení

I.
VYKOUPENí

Adam a Eva = semeno lidstva (bylo to velmi dobré semeno)

člověk byl stvořen jako svobodná bytost. Jeho funkcí bylo vládnout, panovat nad zemí.
(Satan nemohl a nemůže na člověka, dokud je člověk v Boží vůli)

Dnešní člověk = výsledek hříchu, pádu -- od tohoto momentu problémy ve světě


° Duchovní smrt = oddělení od Boha

° člověk předal svoji autoritu d'áblu
Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti.Římanům 6,16
Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z Boha.1. Jan 3,9

° d'ábel má nárok vzít si člověka po tělesné smrti k sobě a trápit ho

On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, Koloským 1,13

Ale Bůh se chtěl po pádu anděla znovu vrátit na zem do obecenství s člověkem

EVANGELIM = dobrá zpráva, skrze KREV Ježíše Krista máme VYKOUPENí = vyproštění z autority d'ábla.
TV7.cz - vaše křesťanská televize on-line uloz.to - sdilej snadno data Evropský katalog  Toplink - katalog odkazů  administraci

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one